Professionals

Bent u huisarts, maatschappelijk werker of een andere professioneel hulpverlener? Dan kan de wijkverpleegkundige voor u van grote waarde zijn. Met haar kun u rechtstreeks contact hebben over patiënten of cliënten over wie u zich zorgen maakt. Door het laagdrempelig karakter van de functie kan de wijkverpleegkundige vaak gemakkelijk met bewoners in gesprek komen. Bovendien kan zij via formele en informele kanalen hulp inzetten en bemiddelen in verschillende soorten zorg en ondersteuning. De wijkverpleegkundig is direct voor u bereikbaar en de lijnen zijn kort.

Netwerker in de wijkzorg
De wijkverpleegkundige kent de wijk goed. Zij kan cliënten de weg wijzen naar het juiste type ondersteuning of zorg. Daarnaast kan ze ook professionals op de sociale kaart met elkaar verbinden. Zij werkt samen met het wijkteam en neemt bovendien deel aan overleggen tussen wijkopbouwwerkers, hulpverleners en bewoners zelf. Daarmee is de wijkverpleegkundige een toegankelijke netwerker in de wijk, met wie u als professional individuele samenwerkingsafspraken kunt maken. Op die manier versterkt de wijkverpleegkundige de structuren van de zorg en ondersteuning in de wijk.

Praktijkvoorbeelden
Er zijn veel situaties denkbaar waarbij de wijkverpleegkundige van waarde kan zijn. Een paar voorbeelden:

  • een patiënt in uw praktijk heeft een chronische ziekte die in korte tijd verergert. Eigenlijk zou de patiënt onmiddellijk naar een aangepaste woning moeten verhuizen. De wijkverpleegkundige kan direct contact leggen met de gemeente (Wmo) of woningbouwvereniging om snel tot een oplossing te komen;
  • uw organisatie heeft een project opgezet om allochtone ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun puberende kinderen. Bij de start van de bijeenkomsten valt de opkomst nogal tegen. De wijkverpleegkundige kan gezinnen waarvan zij weet of vermoedt dat er een probleem speelt, actief informeren over uw project;
  • namens het wijkteam gaan de wijkverpleegkundige en een maatschappelijk werker bij een oudere man op bezoek over wie de wijkagent zich zorgen maakt. Zij constateren financiële, medische en alcoholproblemen. Daarop schakelen ze de huisarts in om de medische verzorging te regelen, waar de wijkverpleegkundige in het vervolgtraject bij betrokken blijft. De maatschappelijk werker zorgt voor aanpak van de schulden en brengt het netwerk van de man in kaart.

Indicering
De wijkverpleegkundige heeft vanaf 2015 de hoofdrol bij het indiceren van verpleging en verzorging. De verantwoordelijkheid voor deze indicering ligt bij de individuele deelnemende organisaties in de Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam. Een cliënt heeft dus de mogelijkheid om zelf te kiezen bij welke zorgaanbieder hij de zorg in kwestie afneemt en kan zijn zorgvraag daar melden. U kunt dat zo nodig ook doen. Voor een indicatie voor verzorging en verpleging of PGB moet u contact opnemen met een thuiszorgorganisatie.

Contact met de wijkverpleegkundige
U kunt zonder tussenkomst van derden rechtstreeks de wijkverpleegkundige in uw wijk benaderen, telefonisch of per e-mail. Klik op de kaart en u ziet wie er in uw wijk werkzaam is.

“Ik heb best wel eens gedacht: ik stap eruit. Zo hoefde het van mij allemaal niet meer. Mijn man is overleden, mijn dochter geëmigreerd en mijn beste vriendin, die hier altijd om de hoek heeft gewoond, is naar een verzorgingshuis gegaan. Dat alles in drie maanden tijd. Dus daar zat ik dan, met al mijn verdriet. Zomaar mijn dagen uit te zitten. Ik hoorde alleen het tikken van de klok, verder niets. Ik kwam de deur niet meer uit.”

“Ineens kreeg ik een foldertje van de wijkverpleegkundige op de deurmat. Daar heb ik een tijdlang niets mee gedaan. Ik bedoel, ik ben wel wat ouder, maar verder redelijk gezond. Maar toen ik een keer op het punt stond iets geks te doen, heb ik toch maar gebeld. De wijkverpleegkundige kwam meteen langs. Dat gesprek was zo fijn. Ik had zelf niet door dat ik zó gebukt ging onder mijn eenzaamheid. En al was ik er eerst niet zo happig op, ik ben op aanraden van de wijkverpleegkundige toch aan een hondje begonnen. Jessie heet -ie. Had ik veel eerder moeten doen. Ik heb nu elke dag wel een praatje met andere mensen. En natuurlijk met Jessie zelf.”

mevr. Slotenmaker
bewoonster Overschie/Kleinpolder

158_1.website-foto-pgb-indicatie

03 maart 2016

PGB-Indicatie niet via de Coöperatie

Om een PGB te kunnen ontvangen is een indicatie van een wijkverpleegkundige nodig. Goed dat u op zoek bent gegaan om een professioneel oordeel en advies te krijgen bij het PGB voor uzelf of een naaste.
Helaas kunnen wij u daarbij echter niet van dienst zijn. De wijkverpleegkundigen die voor de Coöperatie werken geven geen indicaties voor verzorging en verpleging en ook niet voor een PGB. U moet daarvoor bij een thuiszorgorganisatie zijn. De leden van de Coöperatie helpen u graag.

13 oktober 2015

Uitnodiging Dementie Theater 19 november 2015 Studiemiddag voor Wijkverpleegkundigen

Het Dementie Theater

Praktijksituaties worden op het theaterpodium levensecht nagespeeld en geanalyseerd. Wat gaat er goed? Wat gaat er fout? En hoe kan het (nog) beter?
Ervaar het zelf

Datum: 19 november 2015
Locatie: Zuidpleintheater Rotterdam, Kleine Zaal

Site by Alsjeblaft!