Rol van de wijkverpleegkundige

In Rotterdam werken ca. vijftig wijkverpleegkundigen vanuit de Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam. Klik op de kaart, zo kunt u zien in welke wijken zij actief zijn.

In het nieuwe zorgstelsel, dat in 2015 van kracht is geworden, is een centrale rol ingeruimd voor de wijkverpleegkundige. Zij kan ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook kan zij door vroegtijdig actie te ondernemen, voorkomen dat een situatie verergert en meer zorg vraagt. De wijkverpleegkundige werkt voor de Coöperatie in de wijkgerichte zorg. Daarnaast werkt zij ook in de verzorging en verpleging, oftewel de eerstelijnszorg. Voor een indicatie voor verzorging en verpleging of een PGB moet u contact opnemen met een thuiszorgorganisatie.

Aanpak van de wijkverpleegkundige
Voor sommige mensen is het lastig om uit te vinden waar zij terecht kunnen met een bepaalde vraag op het gebied van zorg, wonen of welzijn. De wijkverpleegkundige helpt hen verder. Zij gaat actief met de vraag aan de slag. Tijdens een huisbezoek bespreekt ze met de cliënt de situatie en welke aanpak het beste past. Ze stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt. Maar als dat nodig is, neemt ze de regie deels even over. De wijkverpleegkundige betrekt als dat mogelijk en nuttig is, het netwerk van de cliënt bij de situatie. En zij schakelt waar nodig andere professionals in, in het bijzonder de huisarts en praktijkondersteuner en sociale professionals van het wijkteam.

De wijkverpleegkundige als spil in de wijk
De wijkverpleegkundige kan ook door professionals worden ingeschakeld. Zij is een spil in de wijk en kent zowel de bewoners als de professionele hulpverlening van eerstelijnszorg tot maatschappelijk werk en de GGZ. De wijkverpleegkundige is bovendien nauw betrokken bij de wijkteams, waarin professionals met een verschillende expertise met elkaar samenwerken. Signaleren en coördineren in de wijk: dat zijn de kerntaken van de wijkverpleegkundige die in de Coöperatie werkzaam is. Zo wordt de wijkzorg versterkt.

Financiering van de wijkverpleegkundige zorg
De wijkverpleegkundige zorg is gratis voor de mensen die er gebruik van maken: zorg en verpleging aan huis zit in het basiszorgpakket, net zoals zorg verleend door de huisarts. Voor de zorg van de wijkverpleegkundigen onder de Coöperatie hoeft ook niet betaald te worden. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de financiering van deze kosten, uit het budget voor wijkgerichte zorg.

“Het is voor iedere dochter moeilijk om tegen haar moeder te zeggen: nu is het genoeg, zo kan het niet langer. Ik zorgde immers al jaren voor mijn moeder. Het begon met incidenten, boodschappen die ze had laten staan in de supermarkt bijvoorbeeld. Afspraken vergeten, dingen niet kunnen vinden. Eerst denk je, ach, moeder wordt oud, dan vergeet je wel eens wat. Ik ging wat vaker langs, hielp haar met de boodschappen, de post en dat soort zaken. Maar op een dag werd ik gebeld door de buren van mijn moeder. Ze had midden in de nacht de hele boel bij elkaar geschreeuwd. Ze was zó in de war. Toen ik erbij kwam, duurde het een tijd voordat ze door had wie ik was. Toen begreep ik dat mijn moeder echt ziek is.”

“In de tijd daarna heb ik de zorg voor mijn moeder opgeschroefd; ik ging bij haar langs voor en na mijn werk, en ‘s avonds als de kinderen op bed lagen. Ik stelde haar wel eens voor om thuiszorg te nemen, maar dat idee wees mijn moeder steeds af. Een vreemde in huis vond ze maar niets, en trouwens, ik was er toch voor haar?”

“Maar intussen ging het met mij steeds slechter. Ik heb een gezin met drie puberende kinderen, een parttime baan buiten de stad en een man die ook wel eens aandacht wil. Het ging op een gegeven moment gewoon niet meer. Ik kwam in contact met de wijkverpleegkundige, en dat gesprek heeft ertoe geleid dat mijn moeder nu professionele thuiszorg krijgt. Ik ga nog maar één keer per dag langs. Ik heb weer lucht gekregen om ook mijn eigen leven te kunnen leiden.”

Mevrouw Bashkir
mantelzorger in Delfshaven

Site by Alsjeblaft!