Rol van de wijkverpleegkundige

In Rotterdam werken ca. vijftig wijkverpleegkundigen vanuit de Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam. Klik op de kaart, zo kunt u zien in welke wijken zij actief zijn.

In het nieuwe zorgstelsel, dat in 2015 van kracht is geworden, is een centrale rol ingeruimd voor de wijkverpleegkundige. Zij kan ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook kan zij door vroegtijdig actie te ondernemen, voorkomen dat een situatie verergert en meer zorg vraagt. De wijkverpleegkundige werkt voor de Coöperatie in de wijkgerichte zorg. Daarnaast werkt zij ook in de verzorging en verpleging, oftewel de eerstelijnszorg. Voor een indicatie voor verzorging en verpleging of een PGB moet u contact opnemen met een thuiszorgorganisatie.

Aanpak van de wijkverpleegkundige
Voor sommige mensen is het lastig om uit te vinden waar zij terecht kunnen met een bepaalde vraag op het gebied van zorg, wonen of welzijn. De wijkverpleegkundige helpt hen verder. Zij gaat actief met de vraag aan de slag. Tijdens een huisbezoek bespreekt ze met de cliënt de situatie en welke aanpak het beste past. Ze stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt. Maar als dat nodig is, neemt ze de regie deels even over. De wijkverpleegkundige betrekt als dat mogelijk en nuttig is, het netwerk van de cliënt bij de situatie. En zij schakelt waar nodig andere professionals in, in het bijzonder de huisarts en praktijkondersteuner en sociale professionals van het wijkteam.

De wijkverpleegkundige als spil in de wijk
De wijkverpleegkundige kan ook door professionals worden ingeschakeld. Zij is een spil in de wijk en kent zowel de bewoners als de professionele hulpverlening van eerstelijnszorg tot maatschappelijk werk en de GGZ. De wijkverpleegkundige is bovendien nauw betrokken bij de wijkteams, waarin professionals met een verschillende expertise met elkaar samenwerken. Signaleren en coördineren in de wijk: dat zijn de kerntaken van de wijkverpleegkundige die in de Coöperatie werkzaam is. Zo wordt de wijkzorg versterkt.

Financiering van de wijkverpleegkundige zorg
De wijkverpleegkundige zorg is gratis voor de mensen die er gebruik van maken: zorg en verpleging aan huis zit in het basiszorgpakket, net zoals zorg verleend door de huisarts. Voor de zorg van de wijkverpleegkundigen onder de Coöperatie hoeft ook niet betaald te worden. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de financiering van deze kosten, uit het budget voor wijkgerichte zorg.

“Het contact met mijn patiënten is erg goed. Ik heb wel het gevoel dat ze me vertrouwen. Toch zit er wel eens iemand tussen waarvan je denkt: die vertelt niet het hele verhaal. Laatst nog had ik hier een vrouw, een keurige dame. Getrouwd, twee kinderen. Had haar voet verstuikt. Al een tijd geleden zei ze, maar ze bleef last houden. Alleen, de manier waarop ze zei dat het was gebeurd strookte niet erg met de aard van de klachten. Ik vroeg door, en toen kwamen er meer details waarvan ik dacht: dit klopt niet. Maar ze hield vol dat ze slechts een verstuikte voet had.”

“Ergens snap ik het wel. Als huisarts ben je voor veel mensen een autoriteit. Die val je niet lastig met andere problemen dan de lichamelijke, tenminste, dat is kennelijk wat vaak gedacht wordt. Onzin natuurlijk. Maar als mensen niet over hun problemen willen praten, kan ik ook niet veel doen.”

“Ik heb deze vrouw pijnstillers en rust voorgeschreven. Maar ook heb ik de wijkverpleegkundige gebeld. Ik heb haar gezegd dat ik het gevoel had dat in dit gezin sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld. De wijkverpleegkundige ging hier meteen mee aan de slag. Later bleek in de terugkoppeling inderdaad dat mijn vermoeden juist was. Het gezin krijgt nu gespecialiseerde hulp.”


een huisarts

Site by Alsjeblaft!