Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam

Voor de wijkgerichte zorg hebben de Rotterdamse aanbieders van thuiszorg en de eerstelijnszorg de krachten gebundeld. Onder de naam Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam werken zij samen in ca. 30 Rotterdamse wijken.

De leden van de Coöperatie zijn:

Kernpartners van de Coöperatie zijn:

Zichtbare Schakels Rotterdam
De Coöperatie komt voort uit het project Zichtbare Schakels Rotterdam, dat van 2010 tot eind 2014 met veel succes in Rotterdamse achterstandswijken is uitgevoerd. Hierbij kreeg de wijkverpleegkundige voor het eerst `vrije handelingsruimte’, d.w.z. de ruimte om cliënten heel breed te ondersteunen, ook bij zaken die niet direct met verpleegkundige handelingen te maken hadden. De goede resultaten van dit project waren aanleiding voor de deelnemende zorgaanbieders en Stichting OSER om de samenwerking ook in het nieuwe zorgstelsel voort te zetten en verder uit te bouwen.
Het project was onderdeel van een landelijk, door de overheid gefinancierd programma, `Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’, en kreeg vanaf 2013 subsidie van de gemeente Rotterdam. Ook de Coöperatie werkt nauw samen met de gemeente Rotterdam, o.a. via de wijkteams.

“Het contact met mijn patiënten is erg goed. Ik heb wel het gevoel dat ze me vertrouwen. Toch zit er wel eens iemand tussen waarvan je denkt: die vertelt niet het hele verhaal. Laatst nog had ik hier een vrouw, een keurige dame. Getrouwd, twee kinderen. Had haar voet verstuikt. Al een tijd geleden zei ze, maar ze bleef last houden. Alleen, de manier waarop ze zei dat het was gebeurd strookte niet erg met de aard van de klachten. Ik vroeg door, en toen kwamen er meer details waarvan ik dacht: dit klopt niet. Maar ze hield vol dat ze slechts een verstuikte voet had.”

“Ergens snap ik het wel. Als huisarts ben je voor veel mensen een autoriteit. Die val je niet lastig met andere problemen dan de lichamelijke, tenminste, dat is kennelijk wat vaak gedacht wordt. Onzin natuurlijk. Maar als mensen niet over hun problemen willen praten, kan ik ook niet veel doen.”

“Ik heb deze vrouw pijnstillers en rust voorgeschreven. Maar ook heb ik de wijkverpleegkundige gebeld. Ik heb haar gezegd dat ik het gevoel had dat in dit gezin sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld. De wijkverpleegkundige ging hier meteen mee aan de slag. Later bleek in de terugkoppeling inderdaad dat mijn vermoeden juist was. Het gezin krijgt nu gespecialiseerde hulp.”


een huisarts

Site by Alsjeblaft!