Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam

Voor de wijkgerichte zorg hebben de Rotterdamse aanbieders van thuiszorg en de eerstelijnszorg de krachten gebundeld. Onder de naam Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam werken zij samen in ca. 30 Rotterdamse wijken.

De leden van de Coöperatie zijn:

Kernpartners van de Coöperatie zijn:

Zichtbare Schakels Rotterdam
De Coöperatie komt voort uit het project Zichtbare Schakels Rotterdam, dat van 2010 tot eind 2014 met veel succes in Rotterdamse achterstandswijken is uitgevoerd. Hierbij kreeg de wijkverpleegkundige voor het eerst `vrije handelingsruimte’, d.w.z. de ruimte om cliënten heel breed te ondersteunen, ook bij zaken die niet direct met verpleegkundige handelingen te maken hadden. De goede resultaten van dit project waren aanleiding voor de deelnemende zorgaanbieders en Stichting OSER om de samenwerking ook in het nieuwe zorgstelsel voort te zetten en verder uit te bouwen.
Het project was onderdeel van een landelijk, door de overheid gefinancierd programma, `Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’, en kreeg vanaf 2013 subsidie van de gemeente Rotterdam. Ook de Coöperatie werkt nauw samen met de gemeente Rotterdam, o.a. via de wijkteams.

“Het is voor iedere dochter moeilijk om tegen haar moeder te zeggen: nu is het genoeg, zo kan het niet langer. Ik zorgde immers al jaren voor mijn moeder. Het begon met incidenten, boodschappen die ze had laten staan in de supermarkt bijvoorbeeld. Afspraken vergeten, dingen niet kunnen vinden. Eerst denk je, ach, moeder wordt oud, dan vergeet je wel eens wat. Ik ging wat vaker langs, hielp haar met de boodschappen, de post en dat soort zaken. Maar op een dag werd ik gebeld door de buren van mijn moeder. Ze had midden in de nacht de hele boel bij elkaar geschreeuwd. Ze was zó in de war. Toen ik erbij kwam, duurde het een tijd voordat ze door had wie ik was. Toen begreep ik dat mijn moeder echt ziek is.”

“In de tijd daarna heb ik de zorg voor mijn moeder opgeschroefd; ik ging bij haar langs voor en na mijn werk, en ‘s avonds als de kinderen op bed lagen. Ik stelde haar wel eens voor om thuiszorg te nemen, maar dat idee wees mijn moeder steeds af. Een vreemde in huis vond ze maar niets, en trouwens, ik was er toch voor haar?”

“Maar intussen ging het met mij steeds slechter. Ik heb een gezin met drie puberende kinderen, een parttime baan buiten de stad en een man die ook wel eens aandacht wil. Het ging op een gegeven moment gewoon niet meer. Ik kwam in contact met de wijkverpleegkundige, en dat gesprek heeft ertoe geleid dat mijn moeder nu professionele thuiszorg krijgt. Ik ga nog maar één keer per dag langs. Ik heb weer lucht gekregen om ook mijn eigen leven te kunnen leiden.”

Mevrouw Bashkir
mantelzorger in Delfshaven

Site by Alsjeblaft!