Aanspreekpunt bij zorg in de wijk

*Update: Per 1-1-2018 zal de Coöperatie ontbonden worden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de leden van de coöperatie. Zij helpen u graag verder.

De wijkverpleegkundige kan u helpen bij zaken rondom gezondheid, zorg, wonen en welzijn. Of het nu gaat om vragen over een chronische ziekte, eenzaamheid, opvoeden of over problemen in de woonsituatie, de wijkverpleegkundige denkt met u mee om een oplossing te vinden. Voor een indicatie voor verzorging en verpleging of een PGB moet u contact opnemen met een thuiszorgorganisatie.

De weg in de wijk
De wijkverpleegkundige is uw aanspreekpunt. Hij of zij weet precies wat er in uw wijk beschikbaar is aan voorzieningen en werkt vooral samen met de huisartsenzorg en professionals van het wijkteam. Zorginstellingen, huisartsen en praktijkondersteuners, ouderenconsulenten, maatschappelijk werk, woningcorporaties: de wijkverpleegkundige weet de weg.

Direct contact
U kunt de wijkverpleegkundige in uw wijk rechtstreeks bellen, zonder tussenkomst van de huisarts of zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige helpt u met het zoeken van oplossingen voor situaties waar u zelf niet uitkomt. Zij brengt u met de juiste hulp- of zorgverlener in contact, ook als er geen verpleging nodig is. Bovendien kan zij samen met u kijken naar de mogelijkheden voor niet-professionele zorg door bijvoorbeeld buurtgenoten of vrijwilligers. U hoeft niets te betalen voor de ondersteuning van de wijkverpleegkundige, dit wordt door alle zorgverzekeringen gedekt. In de kaart hiernaast ziet u wie in uw wijk werkt als wijkverpleegkundige en hoe u haar kunt bereiken.

Niet alleen voor uzelf
Veel mensen kennen wel iemand die best een steuntje in de rug kan gebruiken. Misschien bent u zelfs echt bezorgd om een situatie. Een paar voorbeelden:

  • de oudere man die na vijftig jaar huwelijk verder moet zonder zijn vrouw, maar niet goed voor zichzelf kan zorgen;
  • de stoere bouwvakker die altijd fluitend naar zijn werk ging, maar die door een ongeluk nu thuis zijn dagen slijt;
  • de chronisch zieke buurvrouw, die zich geen raad weet met alle medicijnen die ze moet gebruiken;
  • de vrouw die het zwaar heeft met haar vijf kinderen, van wie er een gehandicapt is.

Mensen vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen van een familielid of buurtgenoot, of van een professional. Soms zijn ze er niet eens van op de hoogte dat er hulp mogelijk is voor hun probleem. Dan is de wijkverpleegkundige het startpunt om daarover in gesprek te raken.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Niet alleen bewoners zelf, maar ook mantelzorgers en andere vrijwilligers kunnen tegen situaties aan lopen waar extra steun gewenst is. De wijkverpleegkundige maakt dan een snelle inventarisatie van wat er nodig is. Soms hoeft er misschien niet direct iets te gebeuren, maar wilt u alleen eens praten of advies inwinnen over de situatie van degene die u verzorgt. Ook dan is het fijn te weten dat u bij de wijkverpleegkundige terecht kunt.

In veel wijken in Rotterdam zijn Zichtbare Schakels actief. Klik in het kaartje om te zien wie de Zichtbare Schakel in uw wijk is.

09 november 2017

Ontbinding Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam

Per 1-1-2018 zal de Coöperatie ontbonden worden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de leden van de coöperatie. Zij helpen u graag verder.

158_1.website-foto-pgb-indicatie

03 maart 2016

PGB-Indicatie niet via de Coöperatie

Om een PGB te kunnen ontvangen is een indicatie van een wijkverpleegkundige nodig. Goed dat u op zoek bent gegaan om een professioneel oordeel en advies te krijgen bij het PGB voor uzelf of een naaste.
Helaas kunnen wij u daarbij echter niet van dienst zijn. De wijkverpleegkundigen die voor de Coöperatie werken geven geen indicaties voor verzorging en verpleging en ook niet voor een PGB. U moet daarvoor bij een thuiszorgorganisatie zijn. De leden van de Coöperatie helpen u graag.

Site by Alsjeblaft!